Joan Buades

jbbeltran@gmail.com

Escriptor i professor. Amic de la Natura. Prohumanitat. 

Dossier Com serà el col·lapse climàtic i ecològic de Catalunya? (2021)
Catalunya en xoc climàtic (“En Línia”, TVE Cat)
Educar, per a què? Conferència al XIII Congrés J. Ll. Bausset (L’Alcúdia, set. 2021)
"Hay que convertir las escuelas e institutos en verdaderos huertos de democracia cotidiana“ (DM, 2019)
Informe "Països Catalans, paradís turístic?" (2022)
TOP 15 empreses més contaminants de Catalunya
REPSOL, retrat d'un poder fàctic fòssil
Llibres i papers meus
On Brilla el Sol. Turisme a Balears abans del Boom (2004) (gratis)
Wakelet edu

jbbeltran@gmail.com